Kategorier

Novadan Foam 19 T, 23 kg

Product no. N12788
Forpakn. 24 x 23 kg (helpalle)

 

Sikkerhetsdatablad
Surt skumrengjøringsmiddel med fosfat.

Aqua Foam Alkachlor er et flytende, alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Produktet er et meget effektivt skumrengjøringsmiddel for alle overflater, redskaper og utstyr som brukes i næringsmiddelindustrien, spesielt innen kjøtt-, fisk- og fjærfeanlegg. Benyttes også for rengjøring av lagre, lasterom, utstyr o.l. hvor det er avgjørende at flatene er fullstendig rene.
Utmerket også til rengjøring av flislagte vegger, gulv o.l i f.eks. svømmehaller og dusjer.

H101B
Surt CIP rengjøringsmiddel for tanker og rør. Inneholder bl.a. fosforsyre og salpetersyre.
H304B
Desinfeksjonsmiddel basert på kvartære ammoniumsforbindelser og forsterket med overflateaktivt stoff...
H604B
Sterkt alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel. For rengjøring av produksjonslokaler innen næringsm...
N12414

Alkalisk CIP-rengjøringsmiddel med klor.

Cip Alka 120 er et alkalisk klorholdig produkt. Brukes til rengjøring av tankvogner, tanker, rørsystemer og lignende til bruk i næringsmiddelindustrien, spesielt til fiskeindustrien
Kan også benyttes til kassevask.

Er spesielt god for fargestoffer og fiskeprotein, men brukes også for både fett, protein, sukker og lignende.
Cip Alka 120 binder kalken i vannet. Er godt egnet ved bløtt til hardt vann.
Inneholder ikke EDTA.
MÅ IKKE blandes med syre eller syreholdige produkter.
Må ikke brukes på aluminium eller andre ikke alkaliefaste overflater.

 

 

 

 

N12453
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel. Endrer fra 23 kg til 22 kg f.o.m. mars 2012.
N12774
Desinfeksjonsmiddel basert på pereddiksyre og hydrogenperoksid.
N59124

Et effektivt middel for desinfeksjon av overflater. Produktet er egnet for desinfeksjon av harde og synlig rene overflater.
Overflaten bearbeides med egnet klut og la lufttørke. På følsomme overflater bør du først teste på et lite synlig sted. 
Husk at utstyr/klut/papir som benyttes er brannfarlig. Inneholder 85% Etanol

P46839