Kategorier

Skap for farlige stoffer

Lagring av farlige stoffer er ofte en organisatorisk utfordring. Spesielt når det er snakk om lagring av stoffer med ulike egenskaper. Våre brannsikre skap gir optimal brannbeskyttelse ved oppbevaring av brennbare stoffer. Alle brannsikre skap fra DENIOS er utformet for å kunne motstå brann i opptil 90 minutter. 

Skapene fra Denios er høyst modulære, og kan tilpasses de aller fleste behov. Dette kan gjøres gjennom blant annet valg av innredning, derav uttrekksskuffer, hyller, oppsamlingskar m.m. Skapet kan også kobles til mekanisk ventilasjon for utlufting av skadelige avgasser og reduserer dermed brann / eksplosjonsfaren.