Kategorier

Fatløfteapparater med Ex-beskyttelse

Fatløftere er en smart, og i mange tilfeller en nødvendig løsning. Eksplosjonssikrede fatløftere kan være et viktig tilskudd for tilstrekkelig sikkerhet i områder klassifisert med status som eksplosjonssone. Sørg for at eksplosjonsfarene holdes på et minimum ved hjelp av egnet utstyr.