Kategorier

Aqua Trailerwash, 20 ltr

Product no. H710B
Forpakn. 24 x 20 ltr (helpalle)

 

Sikkerhetsdatablad
Aqua Des, approved for disinfection in norwegian aquaculture. Based on PAA. Environmentally friendly...
H661B

Brukes til rengjøring av overflater, tanker, rør, anlegg etc. i næringsmiddelindustrien og andre industrier. Egnet til rensing av kalsiumavleiringer og rust på syrefaste overflater. For manuell bruk, gjennom skumutstyr og i CIP-prosesser.

Kan brukes til rengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser. Produktet kan også brukes i andre bransjer og til andre bruksområder, etter avtale med Aquatiq Chemistry.

(erstatter C902B Arrow System Descaler)

H701B

Aqua Delta

Aqua Delta er et lavaromatisk (hurtigseparerende) avfettings- og rengjøringsmiddel for fjerning av olje, fett, asfalt og lignende forurensninger på transportutstyr, betonggulv m.m.

 • Ikke klassifisert som brannfarlig og inneholder ingen aromatiske hydrokarboner.
 • Egnet for bruk av marine operatører, skipsbyggere, havne- og havnemyndigheter.
 • Emulgerer fett, olje og drivstoffrester i lensede skip og oljetanker.
 • Kraftig middel som fjerner tunge oljer, tungt fett, tjære og bitumen på lakkerte overflater.
 • Utmerket til motorvask.
 • Minimal lukt.

Meget anvendelig for bruk i delevasker (kald).  Det raske skillet gjør det til det perfekte valget i interceptor-systemer.

H704B

Alkalisk vaskemiddel til biler, maskiner og utstyr. Med voks.

H705A

Alkalisk vaskemiddel til biler, maskiner og utstyr. Med voks.

H705B

Aqua Citrol er et høykonsentrert vannbasert rengjøringsmiddel og avfettingsmiddel. Citrol er meget allsidig og kan brukes til å rengjøre komponenter, maskiner, anlegg, utstyr, gulv og andre harde overflater.

Produktet er spesielt beregnet for gulvvask/avfetting av industrielle områder.

 • Fjerner tunge oljer og fett raskt fra gulv i produksjonsområder og lager.
 • Effektivt på gummimerker fra gaffeltrucker eller produksjonsutstyr.
 • Vannfortynnbar formulering reduserer bruk av løsningsmiddel.
 • Ideell for rengjøring og avfetting av motorer, tunge anleggsmaskiner og utstyr.
 • Svært økonomisk.

Erstatter Arrow Citrol

H721B
Bleke-/desinfeksjons-væske.
H991B