Kategorier

Transport

Transportbransjen stiller en rekke spesielle krav til rengjøring og vedlikehold, samt desinfeksjon der matvarer fraktes. Norske myndigheter stiller klare krav i forbindelse med produktenes innhold og effekt i oljeutskillere. Aquatiq Chemistry har kjemikalier og metoder som lever opp til disse kravene og en rekke ulike produkter til dette formål.