Kategorier

Product search

Product search for foodmax gear returned 13 products.

NSF USDA H1 godkjent gearolje ISO VG 150/220/320.
374101
NSF USDA H1 godkjent gearolje ISO VG 150/220/320.
374125
NSF USDA H1 godkjent gearolje ISO VG 150/220/320.
374149
NSF USDA H1 godkjent gearolje ISO VG 150/220/320.
374163

Syntetisk olje med gode slitehemmende egenskaper, høy oksidasjonsstabilitet og lavt flytepunkt. Den er nøytral for metaller som inneholder aluminiumlegeringer og kobber. Den tåler mekanisk skjæring, er svært holdbar og har svært gode viskositet/temperaturegenskaper. Egnet for girkasser som utsettes for ekstrem belastning. Foodmax Gear PAG kan ikke blandes med andre syntetiske og mineralbaserte oljer.

374255

Syntetisk olje med gode slitehemmende egenskaper, høy oksidasjonsstabilitet og lavt flytepunkt. Den er nøytral for metaller som inneholder aluminiumlegeringer og kobber. Den tåler mekanisk skjæring, er svært holdbar og har svært gode viskositet/temperaturegenskaper. Egnet for girkasser som utsettes for ekstrem belastning. Foodmax Gear PAG kan ikke blandes med andre syntetiske og mineralbaserte oljer.

374279

Syntetisk olje med gode slitehemmende egenskaper, høy oksidasjonsstabilitet og lavt flytepunkt. Den er nøytral for metaller som inneholder aluminiumlegeringer og kobber. Den tåler mekanisk skjæring, er svært holdbar og har svært gode viskositet/temperaturegenskaper. Egnet for girkasser som utsettes for ekstrem belastning. Foodmax Gear PAG kan ikke blandes med andre syntetiske og mineralbaserte oljer.

374293
Helsyntetisk næringsmiddelgodkjent girolje, spesielt godt egnet for smøring av drivkjeder,
transportørkjeder, girkasser og reduksjonsenheter. Foodmax Gear PAO 680-1000 inneholder spesielle
additiver som forlenger smøreintervallene. Disse smøremidlene kan også brukes som kjedeoljer.
Foodmax Gear PAO er spesialprodusert for bruksområder med lav temperatur.
374330
Helsyntetiske næringsmiddelgodkjente giroljer, spesielt godt egnet for smøring av drivkjeder,
transportørkjeder, girkasser og reduksjonsenheter. Foodmax Gear PAO 680-1000 inneholder spesielle
additiver som forlenger smøreintervallene. Disse smøremidlene kan også brukes som kjedeoljer.
Foodmax Gear PAO er spesialprodusert for bruksområder med lav temperatur.
374354

Helsyntetisk næringsmiddelgodkjent girolje, spesielt godt egnet for smøring av drivkjeder,
transportørkjeder, girkasser og reduksjonsenheter. Foodmax Gear PAO inneholder spesielle
additiver som forlenger smøreintervallene. Disse smøremidlene kan også brukes som kjedeoljer.
Foodmax Gear PAO er spesialprodusert for bruksområder med lav temperatur.

374392

Helsyntetisk næringsmiddelgodkjent girolje, spesielt godt egnet for smøring av drivkjeder,
transportørkjeder, girkasser og reduksjonsenheter. Foodmax Gear PAO 680-1000 inneholder spesielle
additiver som forlenger smøreintervallene. Disse smøremidlene kan også brukes som kjedeoljer.
Foodmax Gear PAO er spesialprodusert for bruksområder med lav temperatur.

374453