Hero section

Revisjoner

Få et fortrinn med vår GAP-analyse knyttet til ulike standarder for mattrygghet (for eksempel ISO / FSSC 22000 eller BRC), vurderinger av beste praksis eller vurderinger av leverandørenes ytelse.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Kunder og myndigheter krever at matindustrien arbeider systematisk for å sikre mat og miljø på en bærekraftig måte. Med revisjoner kan du benchmarke systemet ditt i forhold til internasjonale standarder og overholdelse av regelverk, som grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Trenger du å revidere eller sertifisere styringssystemet ditt?

Med en uavhengig revisjon eller en sertifisering i henhold til en internasjonal standard for mattrygghet kan du vise at maten du produserer eller behandler er tilberedt og håndtert trygt i tråd med lovkravene til mattrygghet. Aquatiq kan bistå deg i prosessen mot å bli sertifisert og vi kan bistå deg med revisjon av leverandører og revisjon av ditt eget styringssystem. Ved å velge Aquatiq kan du være sikker på at du får mest mulig ut av tilsynet. Ikke bare kjenner vi standardene ut og inn, men vi har også eksperter i din bransje. Det betyr at vi både vet hva som skal til for å oppfylle kravene i standarden, men også hvordan din bedrift kan bruke standarden hensiktsmessig for å styrke sin kjernevirksomhet.

Accordion

Våre tjenester:

Contacts

Kontakt

For generelle henvendelser:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Daniel Antonsen

Senior Audit Manager / Head of Industrial Audits