Kategorier

Acid CIP

Syrebaserte CIP produkter for vask av rør og andre steder det er vanskelig å komme til for mennesker.

Vi hjelper deg å velge riktige produkter, kontakt oss:

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com

Brukes til rengjøring av overflater, tanker, rør, anlegg etc. i næringsmiddelindustrien og andre industrier. Egnet til rensing av kalsiumavleiringer og rust på syrefaste overflater. For manuell bruk, gjennom skumutstyr og i CIP-prosesser.

Kan brukes til rengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser. Produktet kan også brukes i andre bransjer og til andre bruksområder, etter avtale med Aquatiq Chemistry.

(erstatter C902B Arrow System Descaler)

H701B

Aqua CIP PH er et flytende surt rengjøringsmiddel til bruk ved fjerning av kalkbelegg og  proteiner fra utstyr, gulv og vegger innen næringsmiddelindustrien. Inneholder bl.a fosforsyre.
Produktet er velegnet til rengjøring av kokegryter og annet rustfritt utstyr og kan også anvendes til vask av aluminium og kobber dersom man etterskyller skikkelig.

Egner seg utmerket til generell rustfjerning.

H303M

Aqua CIP PH er et flytende surt rengjøringsmiddel til bruk ved fjerning av kalkbelegg og  proteiner fra utstyr, gulv og vegger innen næringsmiddelindustrien. Inneholder bl.a fosforsyre.
Produktet er velegnet til rengjøring av kokegryter og annet rustfritt utstyr og kan også anvendes til vask av aluminium og kobber dersom man etterskyller skikkelig.

Egner seg utmerket til generell rustfjerning.

H303B

Aqua CIP PH er et flytende surt rengjøringsmiddel til bruk ved fjerning av kalkbelegg og  proteiner fra utstyr, gulv og vegger innen næringsmiddelindustrien. Inneholder bl.a fosforsyre.
Produktet er velegnet til rengjøring av kokegryter og annet rustfritt utstyr og kan også anvendes til vask av aluminium og kobber dersom man etterskyller skikkelig.

Egner seg utmerket til generell rustfjerning.

H303A
Surt CIP rengjøringsmiddel for tanker og rør. Inneholder bl.a. fosforsyre og salpetersyre.
H304M
Surt CIP rengjøringsmiddel for tanker og rør. Inneholder bl.a. fosforsyre og salpetersyre.
H304A
Surt CIP rengjøringsmiddel for tanker og rør. Inneholder bl.a. fosforsyre og salpetersyre.
H304B
Surt CIP rengjøringsmiddel for tanker og rør. Inneholder bl.a. fosforsyre og salpetersyre.
H304K

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Cip Acid Clean brukes til rengjøring av overflater i tanker, rør, utstyr og lignende i næringsmiddelindustrien og annen industri. Fjerner kalk og rust på overflater som tåler syre. Kan brukes manuelt, gjennom skumanlegg samt i CIP-prosess.

Cip Acid Clean fjerner effektivt fett, proteiner, olje, rust og partikler. Rengjør dyser og injektorer i automatiske vaskeanlegg.
Kan brukes til grunnrengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser.

N25122

Bilde mangler. Surt CIP rengjøringsmiddel.

Cip Acid Clean brukes til rengjøring av overflater i tanker, rør, utstyr og lignende i næringsmiddelindustrien og annen industri. Fjerner kalk og rust på overflater som tåler syre. Kan brukes manuelt, gjennom skumanlegg samt i CIP-prosess.

Cip Acid Clean fjerner effektivt fett, proteiner, olje, rust og partikler. Rengjør dyser og injektorer i automatiske vaskeanlegg.
Kan brukes til grunnrengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser.

 

 

 

 

N25120

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Cip Acid Clean brukes til rengjøring av overflater i tanker, rør, utstyr og lignende i næringsmiddelindustrien og annen industri. Fjerner kalk og rust på overflater som tåler syre. Kan brukes manuelt, gjennom skumanlegg samt i CIP-prosess.

Cip Acid Clean fjerner effektivt fett, proteiner, olje, rust og partikler. Rengjør dyser og injektorer i automatiske vaskeanlegg.
Kan brukes til grunnrengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser.

N25121

Bilde mangler.

Cip Acid FA er utviklet til CIP-rengjøring i næringsmiddelindustrien, samt prosessrengjøring innenfor kassevask, formvask mv. Produktet er dessuten ideelt til enfaset CIP-rengjøring.

Cip Acid FB er et fosfatfritt, surt produkt. Cip Acid FB er et høy-effektivt allroundprodukt, hvis primære egenskap er pålitelig kalkfjerning, men som også har en særdeles god rengjøringsevne ved oppløsning av protein. 
Inneholder ikke EDTA.
Må ikke brukes på syrefølsomme overflater, som aluminium og andre lettmetaller.

n12238
Fosfatfritt, sterkt surt CIP-rengjøringsmiddel. Må ikke blandes med klorholdige produkter.
N12239
Fosfatfritt, sterkt surt CIP-rengjøringsmiddel. Må ikke blandes med klorholdige produkter.
N12237
Surt CIP-rengjøringsmiddel. Erstatter CIP Acid Combi. Brukes til rengjøring av tankvogner, tanker, r...
N55683
Surt CIP-rengjøringsmiddel. Erstatter CIP Acid Combi. Brukes til rengjøring av tankvogner, tanker, r...
N12258
Surt CIP-rengjøringsmiddel. Erstatter CIP Acid Combi. Brukes til rengjøring av tankvogner, tanker, r...
N12259

Bilde mangler. Surt CIP rengjøringsmiddel.

Cip Aciren benyttes til CIP-rengjøring samt til osteformer og emnevask i matvareindustrien.

Cip Aciren er basert på fosforsyre. Produktet fjerner kalk-, steinbelegg samt rust. P.g.a. tensidinnholdet har produktet en god rengjørende effekt.
Inneholder ikke EDTA.
Egner seg til rengjøring av aluminium, kobber mm.
MÅ IKKE BLANDES MED KLORHOLDIGE PRODUKTER.

N59213