Kategorier

Novadan Foam 2000 CL, 22 kg

Product no. N58700
Forpakn. 24 x 22 kg (helpalle)

 

Sikkerhetsdatablad
Sterkt alkalisk, klorholdig skumrengjøringsmiddel. Brukes til grundig rengjøring og desinfeksjon. Fjerner hurtig og effektivt fett, proteiner, sukker o.l. Pga sin høye alkalitet og klorinnhold har produktet en god bakteriologisk effekt. Velegnet på loddrette flater og maskiner da produktet danner et stabilt skum med god vedheft. Må ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

Et sterkt alkalisk, flytende CIP-rengjøringsmiddel.

Et utmerket produkt for bakke- og kassevaskemaskiner med dosering fra 0,3%. Brukes til CIP-rengjøring og som kassevask / maskinvaskemiddel.

H302B
Spritbasert vaske- og desinfiseringsklut til manuell rengjøring av utstyr i næringsmiddelindustrien....
H605D1
Bleke-/desinfeksjons-væske.
H991B
Bredspektret, surt skumdesinfeksjonsmiddel til bruk i næringsmiddelindustrien. Benyttes til desinfek...
N12225

Bilde mangler. Desinfeksjonsmiddel.

N12339
Alkalisk skumrengjøringsmiddel med klor. Brukes til skumrengjøring av maskiner, tanker, gulv og vegg...
N12412

Alkalisk CIP-rengjøringsmiddel med klor.

Cip Alka 120 er et alkalisk klorholdig produkt. Brukes til rengjøring av tankvogner, tanker, rørsystemer og lignende til bruk i næringsmiddelindustrien, spesielt til fiskeindustrien
Kan også benyttes til kassevask.

Er spesielt god for fargestoffer og fiskeprotein, men brukes også for både fett, protein, sukker og lignende.
Cip Alka 120 binder kalken i vannet. Er godt egnet ved bløtt til hardt vann.
Inneholder ikke EDTA.
MÅ IKKE blandes med syre eller syreholdige produkter.
Må ikke brukes på aluminium eller andre ikke alkaliefaste overflater.

 

 

 

 

N12453

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Foam 30 er et middelsterkt skumrengjøringsmiddel som benyttes innenfor næringsmiddel-, farmasi- og transportindustrien. Foam 30 kan benyttes på aluminium og andre alkalifølsomme overflater.

Foam 30 danner et kraftig og stabilt skum på alle overflater og oppløser effektivt fett, karbohydrater og proteinbelegg. Spesielt godt egnet til rengjøring av tappemaskiner, slicere og platefrysere samt kjølevogner hvor det er mye aluminium. Foam 30 kan dessuten benyttes til vask av transportbiler som bl.a. brukes til grise- og storfetransport. Benyttes med forsiktighet på lakkerte overflater (som førerhus m.m.), og bør ikke benyttes på lakkerte, varme overflater (> +25 grader).

 

 

 

N12831