Kategorier

Filter / membran - rengjøring

Vi hjelper deg å velge riktige produkter, kontakt oss:

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com

Aqua Optimizer er meget effektiv for å hindre tilgroing i varmevekslere, varmepumper og i rørsystemer. 
Produktet er også effektivt som membran rengjøringsmiddel for alle anlegg som tåler klor.
 

N59606

Aqua Optimizer er meget effektiv for å hindre tilgroing i varmevekslere, varmepumper og i rørsystemer. 
Produktet er også effektivt som membran rengjøringsmiddel for alle anlegg som tåler klor.
 

N59604

Aqua Optimizer er meget effektiv for å hindre tilgroing i varmevekslere, varmepumper og i rørsystemer. 
Produktet er også effektivt som membran rengjøringsmiddel for alle anlegg som tåler klor.
 

N59605

Surt membranrengjøringsmiddel.

Ro Dan 18 er et effektivt, surt rengjøringsmiddel som kan benyttes til alle syreresistente membrantyper. Produktet er godt egnet til bruk i meierisektoren samt andre segmenter i næringsmiddelindustrien.

Ro Dan 18 benyttes i syrefasen og er særdeles god til å fjerne uorganiske belegg av bl.a. kalk og mineraler og til oppløsning av organiske belegg som fett og protein. Ro Dan 18 er også ideelt til bløtlegging med tanke på konservering (hemmer bakterievekst).
Ro Dan 18 inaktiverer enzymer.
Produktet er sikkert i bruk og utviklet med omtanke for miljøet, siden det ikke inneholder N, P og halogener.
MÅ IKKE BLANDES MED KLORHOLDIGE PRODUKTER.

 

 

 

N12841

Surt membranrengjøringsmiddel.

Ro Dan 18 er et effektivt, surt rengjøringsmiddel som kan benyttes til alle syreresistente membrantyper. Produktet er godt egnet til bruk i meierisektoren samt andre segmenter i næringsmiddelindustrien.

Ro Dan 18 benyttes i syrefasen og er særdeles god til å fjerne uorganiske belegg av bl.a. kalk og mineraler og til oppløsning av organiske belegg som fett og protein. Ro Dan 18 er også ideelt til bløtlegging med tanke på konservering (hemmer bakterievekst).
Ro Dan 18 inaktiverer enzymer.
Produktet er sikkert i bruk og utviklet med omtanke for miljøet, siden det ikke inneholder N, P og halogener.
MÅ IKKE BLANDES MED KLORHOLDIGE PRODUKTER.

 

 

 

N12839

Surt membranrengjøringsmiddel.

Ro Dan 18 er et effektivt, surt rengjøringsmiddel som kan benyttes til alle syreresistente membrantyper. Produktet er godt egnet til bruk i meierisektoren samt andre segmenter i næringsmiddelindustrien.

Ro Dan 18 benyttes i syrefasen og er særdeles god til å fjerne uorganiske belegg av bl.a. kalk og mineraler og til oppløsning av organiske belegg som fett og protein. Ro Dan 18 er også ideelt til bløtlegging med tanke på konservering (hemmer bakterievekst).
Ro Dan 18 inaktiverer enzymer.
Produktet er sikkert i bruk og utviklet med omtanke for miljøet, siden det ikke inneholder N, P og halogener.
MÅ IKKE BLANDES MED KLORHOLDIGE PRODUKTER.

 

 

 

N12840
Sterkt surt membranrengjøringsmiddel. Til rengjøring av membranfiltreringsanlegg og til inaktivering...
N56740
Sterkt surt membranrengjøringsmiddel. Til rengjøring av membranfiltreringsanlegg og til inaktivering...
N12486
Sterkt surt membranrengjøringsmiddel. Til rengjøring av membranfiltreringsanlegg og til inaktivering...
N12402
Sterkt alkalisk membranrengjøringsmiddel. Brukes til rengjøring av membranfiltreringsanlegg. Bør ikk...
N31116