Kategorier

Aqua Foam Alka Plus, 230 kg

Product no. H201A
Forpakn. 2 x 230 kg fat

 

Sikkerhetsdatablad
Sterk alkalisk skumrengjøringsmiddel for vask av protein-, fett- og oljebelegg. (Advanced foam)
Sterk alkalisk skumrengjøringsmiddel for vask av protein-, fett- og oljebelegg. (Advanced foam)
H201B
Sterkt alkalisk skum med inhibitor for å vaske overflater med lettmetaller som aluminium og lignende...
H202A
Meget sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel for røkovner. (Advanced Foam)
H402B

Surt skumvaskemiddel til bruk i næringsmiddelindustrien. Inneholder bl.a. fosforsyre. Effektiv på mineralavleiringer og koagulert protein. Må ikke blandes med klorholdige produkter.

H502B

Bilde mangler. Nøytralt desinfeksjonsmiddel basert på QAC. Spesielt godt egnet i fotbad og hygienesluser, da produktet inneholder en blå farge som taper seg ved redusert effekt.

H615B

Alkalisk vaskemiddel til biler, maskiner og utstyr. Med voks.

H705A
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel for overflater på brønnbåter, foringsbåter og utstyr innen opp...
H802B
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel for overflater på brønnbåter, foringsbåter og utstyr innen opp...
H802M