Kategorier

Aqua Clean, 23 kg

Product no. H802B
Forpakn. 24 x 23 kg

 

Sikkerhetsdatablad
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel for overflater på brønnbåter, foringsbåter og utstyr innen oppdrettsnæringen.

Aqua Foam Alkachlor er et flytende, alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Produktet er et meget effektivt skumrengjøringsmiddel for alle overflater, redskaper og utstyr som brukes i næringsmiddelindustrien, spesielt innen kjøtt-, fisk- og fjærfeanlegg. Benyttes også for rengjøring av lagre, lasterom, utstyr o.l. hvor det er avgjørende at flatene er fullstendig rene.
Utmerket også til rengjøring av flislagte vegger, gulv o.l i f.eks. svømmehaller og dusjer

H101K
Sterk alkalisk skumrengjøringsmiddel for vask av protein-, fett- og oljebelegg. (Advanced foam)
H201B
Sterkt alkalisk skum med inhibitor for å vaske overflater med lettmetaller som aluminium og lignende...
H202A
Sterkt alkalisk skum med inhibitor for å vaske overflater med lettmetaller som aluminium og lignende...
H202B
Aqua Des, approved for disinfection in norwegian aquaculture. Based on PAA. Environmentally friendly...
H661B

Brukes til rengjøring av overflater, tanker, rør, anlegg etc. i næringsmiddelindustrien og andre industrier. Egnet til rensing av kalsiumavleiringer og rust på syrefaste overflater. For manuell bruk, gjennom skumutstyr og i CIP-prosesser.

Kan brukes til rengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser. Produktet kan også brukes i andre bransjer og til andre bruksområder, etter avtale med Aquatiq Chemistry.

(erstatter C902B Arrow System Descaler)

H701B
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel for overflater på brønnbåter, foringsbåter og utstyr innen opp...
H802K