Kategorier

Aqua Clean, 23 kg

Product no. H802B
Forpakn. 24 x 23 kg (helpalle)

 

Sikkerhetsdatablad
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel for overflater på brønnbåter, foringsbåter og utstyr innen oppdrettsnæringen.

Aqua Foam Alkachlor er et flytende, alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Produktet er et meget effektivt skumrengjøringsmiddel for alle overflater, redskaper og utstyr som brukes i næringsmiddelindustrien, spesielt innen kjøtt-, fisk- og fjærfeanlegg. Benyttes også for rengjøring av lagre, lasterom, utstyr o.l. hvor det er avgjørende at flatene er fullstendig rene.
Utmerket også til rengjøring av flislagte vegger, gulv o.l i f.eks. svømmehaller og dusjer.

H101B

Aqua Foam Alkachlor er et flytende, alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Produktet er et meget effektivt skumrengjøringsmiddel for alle overflater, redskaper og utstyr som brukes i næringsmiddelindustrien, spesielt innen kjøtt-, fisk- og fjærfeanlegg. Benyttes også for rengjøring av lagre, lasterom, utstyr o.l. hvor det er avgjørende at flatene er fullstendig rene.
Utmerket også til rengjøring av flislagte vegger, gulv o.l i f.eks. svømmehaller og dusjer.

H101M
Sterk alkalisk skumrengjøringsmiddel for vask av protein-, fett- og oljebelegg. (Advanced foam)
H201B
Sterkt alkalisk CIP vaskemiddel og fjerning av organiske urenheter innen næringsmiddel-industrien. M...
H307B
Aqua Des, approved for disinfection in norwegian aquaculture. Based on PAA. Environmentally friendly...
H661B

Brukes til rengjøring av overflater, tanker, rør, anlegg etc. i næringsmiddelindustrien og andre industrier. Egnet til rensing av kalsiumavleiringer og rust på syrefaste overflater. For manuell bruk, gjennom skumutstyr og i CIP-prosesser.

Kan brukes til rengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser. Produktet kan også brukes i andre bransjer og til andre bruksområder, etter avtale med Aquatiq Chemistry.

(erstatter C902B Arrow System Descaler)

H701B

Aqua Delta

Aqua Delta er et lavaromatisk (hurtigseparerende) avfettings- og rengjøringsmiddel for fjerning av olje, fett, asfalt og lignende forurensninger på transportutstyr, betonggulv m.m.

  • Ikke klassifisert som brannfarlig og inneholder ingen aromatiske hydrokarboner.
  • Egnet for bruk av marine operatører, skipsbyggere, havne- og havnemyndigheter.
  • Emulgerer fett, olje og drivstoffrester i lensede skip og oljetanker.
  • Kraftig middel som fjerner tunge oljer, tungt fett, tjære og bitumen på lakkerte overflater.
  • Utmerket til motorvask.
  • Minimal lukt.

Meget anvendelig for bruk i delevasker (kald).  Det raske skillet gjør det til det perfekte valget i interceptor-systemer.

H704B