Kategorier

Novadan CIP Alka CR, 28 kg

Product no. N12455
Forpakn. 24 x 28 kg

 

Sikkerhetsdatablad
Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel. Spesielt egnet til fiske- og kjøtteindustri eller næringsmiddelindustri med høy grad av forurensning. Rengjøring av pasteureringsmaskiner, rørledninger, tanker, tankvogner, sentrifuger o.l. innen næringsmiddelindustrien. Må ikke brukes på aluminium eller andre allkaliebestandige overflater.
Sterk alkalisk skumrengjøringsmiddel for vask av protein-, fett- og oljebelegg. (Advanced foam)
H201B

Perfectoxid er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge. Benyttes til kalddesinfeksjon (cip-, overflate-, bad- og tåkedesinfeksjon). Produktet skaper ikke resistens. Miljøvennlig, brytes ned til bestanddelene vann, O2 og CO2. Fortynnes med sjøvann eller ferskvann.

NB! Konsentrat, må behandles med varsomhet!

H603B
Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel. Spesielt egnet til fiske- og kjøtteindustri eller næringsmidd...
N12043
Sterkt alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel. For rengjøring av produksjonslokaler innen næringsm...
N12414

Alkalisk CIP-rengjøringsmiddel med klor.

Cip Alka 120 er et alkalisk klorholdig produkt. Brukes til rengjøring av tankvogner, tanker, rørsystemer og lignende til bruk i næringsmiddelindustrien, spesielt til fiskeindustrien
Kan også benyttes til kassevask.

Er spesielt god for fargestoffer og fiskeprotein, men brukes også for både fett, protein, sukker og lignende.
Cip Alka 120 binder kalken i vannet. Er godt egnet ved bløtt til hardt vann.
Inneholder ikke EDTA.
MÅ IKKE blandes med syre eller syreholdige produkter.
Må ikke brukes på aluminium eller andre ikke alkaliefaste overflater.

 

 

 

 

N12453

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Cip Aciren benyttes til CIP-rengjøring samt til osteformer og emnevask i matvareindustrien.

Cip Aciren er basert på fosforsyre. Produktet fjerner kalk-, steinbelegg samt rust. P.g.a. tensidinnholdet har produktet en god rengjørende effekt.
Inneholder ikke EDTA.
Egner seg til rengjøring av aluminium, kobber mm.
MÅ IKKE BLANDES MED KLORHOLDIGE PRODUKTER.

 

 

 

 

N12467
Sterkt alkalisk, klorholdig skumrengjøringsmiddel. Brukes til grundig rengjøring og desinfeksjon. Fj...
N58700
Desinfeksjonsmiddel basert på pereddiksyre og hydrogenperoksid.
N59124