Kategorier

Food processing industry

Vi leverer vaske- og desinfeksjonsmidler, spesielt tilpasset og godkjent for næringsmiddelindustrien. I tillegg leverer vi matgodkjente smøremidler, kjemi til tekniske avdelinger samt lettere sprøyteutstyr for påføring av kjemi.

Vi hjelper deg å velge riktige produkter, kontakt oss:

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com

Wips til vask av verktøy, overflater og hender.

Foodmax Clean Wipes Plus er kraftige rengjørings servrietter med sterkt rengjøringsmiddel i beholder som kan lukkes.

De egner seg for rengjøring av utstyr, maskindeler, arbeidsområder, verktøy og andre overflater.

Fjerner effektivt forrurensing som olje, fett, tjære, grafitti, maling mm.

Serviett med ekstra skrubbekraft, loer ikke, behagelig duft.

NSF A1-godkjent.

(erstatter C505D Arrow Power Wipes, a 100 servietter)

827824