Kategorier

Lagring av gassflasker

Gassflasker er et vanlig syn i de aller fleste industribedrifter, og mange jobber tett på gassflasker i det daglige, spesielt ved arbeid som sveising. Gassflasker utgjør dermed en høy fare dersom de ikke håndteres rett. Vi tilbyr annerkjente løsninger for lagring av gassflasker - slik at du og din bedrift kan føle dere trygge på at farene rundt lagring av gassflaskene er minimert. 

Et skap tilpasset lagring av gassflasker er spesialdesignet med hensyn til tilstrekkelig ventilasjon, brannbeskyttelse, enkel betjening, beskyttelse fra omgivelsene samt beskyttelse mot uautorisert adgang. 

 

Vi hjelper deg med valg av rett produkt. Kontakt oss gjerne!

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com