Kategorier

Lagring farlige stoffer

Lagring av farlige stoffer

De aller fleste produksjonsbedrifter er i kontakt med stoffer klassifisert som farlige stoffer. Stoffer som ved feilhåndtering han utgjøre vesentlig fare, men som også er helt nødvendig i mange produksjonsprosesser. Sikker lagring av disse stoffene er dermed en forutsetning for sikker og forsvarlig drift. Dette være seg små skap for lagring av spraykanner og andre mindre beholdere, skap for lagring av fat og IBC'er eller den populære løsningen - Oppsamlingskaret - en enkel og rimelig løsning for sikker lagring av kanner, fat og IBC-tanker. 

 

Har du behov for veiledning i kjøpsprosessen? - Vi hjelper deg gjerne!

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com