Kategorier

Fathåndtering

For å sørge for tilstrekkelig sikkerhet er man avhengig av visse hjelpemidler i sitt daglig arbeid. Farlige stoffer lagres ofte i fat. Korrekt utstyr for håndtering av fat og beholdere er derfor sentralt for sikkerheten i bedrifter som håndterer farlige stoffer - spesielt i disse volumene. 

Våre produkter hjelper deg ikke bare med flytting og transport av fat, men også rotering og plassering av fat på en effektiv og enkel måte. Øk produktiviteten vha. egnet utstyr - av høy kvalitet. 

Vi hjelper deg med valg av rett produkt. Kontakt oss gjerne!

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com