Kategorier

Håndtering farlige stoffer

I enhver bedrift der man har behov for farlige stoffer, så er man også nødt til å håndtere stoffene på en eller annen måte, det være transport av fat og gasstanker fra lagerområdet til bruksområdet, pumping av væske fra èn tank til en annen, kraner for løft og manøvrering, beholdere for lagring av ulike væsker- og restprodukter, jordledninger, tappekraner, osv. Håndtering av farlige stoffer påvirker dermed svært mange produksjonsledd. Vi ønsker å hjelpe våre kunder ved å tilby gode, brukervennlige og ergonomiske produkter av høy kvalitet. 

Vi hjelper deg med valg av rett produkt. Kontakt oss gjerne!

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com