Kategorier

Acid cleaners

Vi hjelper deg å velge riktige produkter, kontakt oss:

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com

Brukes til rengjøring av overflater, tanker, rør, anlegg etc. i næringsmiddelindustrien og andre industrier. Egnet til rensing av kalsiumavleiringer og rust på syrefaste overflater. For manuell bruk, gjennom skumutstyr og i CIP-prosesser.

Kan brukes til rengjøring i elektrolytiske rengjøringsprosesser. Produktet kan også brukes i andre bransjer og til andre bruksområder, etter avtale med Aquatiq Chemistry.

(erstatter C902B Arrow System Descaler)

H701B
Fjerner betong- og rustdannelser, samt kalk.
C095B
Fjerner betong- og rustdannelser, samt kalk.
C095C
Rustfjerner med inhibitor.
C501B
Rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for rens av rørsystemer, varmevekslere, kjølere og lignende hvor...
M910B