Kategorier

Matter

DENSORB Matter er spesielt egnet for dagligdags bruk på bl.a. arbeidsbenker og arbeid der man kan forvente noe søl av kjemikalier. Her er kjemikalieabsorberende matter et funksjonelt og effektivt valg. 

DENSORB-mattene er spesielt egnet for absorbering av aggressive kjemikalier som svovelsyre, borsyre, fosforsyre, saltsyre m.m.

Vi hjelper deg med valg av rett produkt, kontakt oss gjerne!

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com