Kategorier

Olje

DENSORB Oljeabsorbenter skiller seg fra vanlige absorbenter ved at de er hydrostatiske, og trekker dermed ikke til seg vann. Ettersom olje er lettere enn vann, så vil oljen flyte på vannoverflaten, og ved bruk av oljeabsorbenter kan man effektivt fjerne oljesøl. Absorbentene flyter, selv i mettet tilstand, så det er ingen fare for at absorbentene synker om de benyttes på vannflater. 

Absorbentene fås i flere versjoner tilpasset og optimalisert for ulike bruksområder, eksempelvis er matter tilpasset for bruk på gulv som er utsatt for oljesøl, og lenser er tilpasset for bruk på vannoverflater, eksempelvis havneområder m.m.

Vi hjelper deg å velge riktige produkter, kontakt oss!

Tlf: +47 61 24 70 10
Email: chemistry@aquatiq.com